Læsø billeder

Skolebilleder

7/36

Den Gamle Skole

Datering: 1983

P-plads og busholdeplads ved Læsø Centralskole.
1983
Den gamle skole ses i baggrunden

Billednr: 49530