Læsø billeder

Skolebilleder

33/36

Der Kælkes i frikvarteret

Datering: 197?

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 49692