Læsø billeder

Skolebilleder

18/36

Læsø Centralskole

Datering: 197?

Bagerste række fra venstre:

Karen Krog Sørensen, Bente Christiansen, Mariann Jørgensen, Inger Riis Sørensen, Georg Christensen.
Midterste række fra venstre:
Jytte Christiansen, Anni Andersen , Kirsten Larsen, Irene Riis Sørensen, Karin Pedersen, Bjarne Christiansen.
Forreste række fra venstre: 
Berith Jerup, Benny Jensen, Brigitte Andersen, Ann-Helene Zinck Jensen, Gitte Jensen, Vona Svendsen, Erik Christiansen.

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 57040