Læsø billeder

Skolebilleder

20/36

Læsø Centralskole 3. Real

Datering: 1976

Stående fra venstre:

Lise-Lotte Kristensen, Boas Thomsen, Gurli Pedersen, Hardy Wiis, Michael Vestergård, Anders Mogensen, Klaus Munk.
Midterste række fra venstre:
Lene Madsen, Vivian Jensen, Kirsten Nielsen, Lone Thomsen, Lone Nielsen, Lone Melchjorsen, Bent Kristensen, Kent Strøm, Henning Johansen.
Forreste række fra venstre:
Erna Thomsen, Ann-Beth Staal, Anni Melchjorsen, Susanne Svendsen, Britta Syska, Flemming Christiansen, Lars Peter Hansen, Poul Eggert Larsen, Klasselærer Victor Jeppesen.
Kilde: Lars Peter Hansen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 57049