Læsø billeder

Skolebilleder

28/36

Læsø Centralskole 10. Klasse

Datering: 1972

Bagerste række fra venstre:

Lærer Svend Erik Jensen, Anna Lise Larsen, Bjarne Svendsen, Hans Jørgen Larsen, Leif Jeppesen, Kjeld Larsen.
Midterste række fra venstre:
Lilian Larsen, Lone Larsen, Susanne Thøgersen, Korna Melchjorsen, Karin Nielsen.
Forrest fra venstre:
Jette Andersen & Hanne Skaarup Nielsen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 57362