Læsø billeder

Gårde Østerby

2/28

HEDVIGSHUS
Linievejen 35
1955

Billednr: 49016