Læsø billeder

Gårde Østerby

6/28

KROGENSGÅRD
Gl. Østerbyvej 12

Billednr: 49020