Læsø billeder

Gårde Østerby

7/28

KÆRGÅRDEN
Danzigmannvej 6
Idag Uldstuen

Billednr: 49021