Læsø billeder

Gårde Østerby

13/28

Snavensgård
Alleen 18, Knudsgård til venstre

Billednr: 49027