Læsø billeder

Gårde Østerby

16/28

ØSTERBYGÅRD
Gl. Østerbyvej 31
1988

Billednr: 49030