Læsø billeder

Gårde Østerby

21/28

ØSTERBYGÅRD
Gl. Østerbyvej 31
1988

Billednr: 49461