Læsø billeder

Gårde Østerby

24/28

MOLNIT
Danzigmannvej 10
1950

Billednr: 49464