Læsø billeder

Gårde Østerby

25/28

Rehbergs hus
Mosevej 7

Billednr: 49465