Læsø billeder

Gårde Østerby

27/28

ANDRINE PEDERSENS HUS
Alleen 1

Billednr: 49467