Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

Ilse Vilsen

Folkedansernes Børnehold

Folkedansere i Hjemmeværnsgården

Folkedansere i Hjemmeværnsgården

Dans i forsamlingshuset