Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

2/45

Raghild Christensen sætter vipper på læsødragtens tørklæde

Billednr: 49085