Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

12/45

Fra folkedanseøvelse i Læsø Forsamlingshus.
På billedet ses bl.a. Katrine Andersen, Graven Andreasen, Anny Larsen, Lars Vilsen og Tomine Ægediussen.
Billedet er fra 50' erne.

Billednr: 50775