Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

13/45

Anny Larsen og Kaj Larsen i forbindelse med en opvisning i Læsø Biograf
ca. 1954

Billednr: 50776