Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

15/45

Folkedanseøvelse i Læsø Forsamlingshus.
Fra v.bagerst: Mathilde Hansen, Erlak Hansen, Hilda Vilsen, Graven Andreasen, Kaj Rafn, Anny Larsen og Kaj Larsen.
Forrest fra v.:Tomine Ægediussen, Lars Vilsen og Ejner Ægediussen.
Fra midten af 50' erne.

Billednr: 50778