Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

20/45

Børnene til venstre er søskendeparret: Charlotte & Carsten Sørensen, Børn af Jutta & Jørn Sørensen.

Kilde: Karin Munk Jensen

Billednr: 53806