Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

34/45

Optog gennem Byrum i forbindelse med Vendsysselstævne på Læsø i 1993.
Kilde: Tove Hansen.

Billednr: 57377