Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

36/45

Danseopvisning på Læsø Plejehjem 1995.
Fra v.: Grethe Hansen, Ragnhild Klitgård, Ilse Vilsen, Kaj Klitgård, Jytte Nielsen og Bendt Reiersen.
Kilde: Tove Hansen.

Billednr: 57379