Læsø billeder

Læsø Folkedanserforening

39/45

Folkedanseopvisning ved dyrskue på Markedspladsen 1995.
Kilde: Tove Hansen

Billednr: 57382