Læsø billeder

Ringridning i Byrum

Ringridning

Kaj Vilsen tv. og John Fjeldal Jensen

Ringridning

Mejeripladsen

Mejeripadsen

Ringridning