Læsø billeder

Ringridning i Byrum

2/15

Ringridning

Datering: 196?

Egon Fjeldal Jensen på N P Nielsensvej i Byrum.

Billednr: 48924