Læsø billeder

Ringridning i Byrum

3/15

Kaj Vilsen tv. og John Fjeldal Jensen

Ringridning

Billednr: 49685