Læsø billeder

Ringridning i Byrum

6/15

Fra V. Roger Rafn og Egon Rafn til hest.
I baggrunden ses luftgyngen fra Hansens tivoli.
Sommeren 1958.

Billednr: 49713