Læsø billeder

Ringridning i Byrum

8/15

Ringriddere opstillet på N P Nielsensvej i Byrum 1960.

Billednr: 49716