Læsø billeder

Ringridning i Byrum

12/15

Parade af ringriddere på Mejeripladsen ud for Centrum
1960.

Billednr: 53849