Læsø billeder

Vesterø Havnekirke 1954-2003.

8/12

Grundstensnedlæggelse og invielse af kirken

Datering: 1953-1954

Præsteprocesion i forbindelse med indvielsen af Vesterø havnkirke 1954
rækkefølgen er : bagerst pastor Larsen, Pastor Ravnkilde Møller, provst Wåge Beck, næsten usynlig bag ham, Pastor Ole Berthelsen, så biskop Erik Jensen og Sognerådsformand Birch Nielsen
Kilde: Ina Ravnkilde Pedersen

Billednr: 54272