Læsø billeder

Redningsvæsenet/Strandinger/Forlis

17/17

Vesterø (Læsøboen)

Datering: 21.November 1963

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964276.
 SM. VESTERØ af Vesterø, Læsø, 67 B.R.T. Bygget 1877 af jern og stål. På rejse fra Østerby havn, Læsø, til Frederikshavn med fisk. Motorhavari, strandet d. 21. nov. ved Læsøs N.-kyst; forlist. (291) Politirapport og strandingsindberetning dat. 21. nov. Søforklaring i Frederikshavn d. 30. nov. Kl. ca. 0300, da V. under en stiv N.-lig kuling med meget uregelmæssig sø befandt sig 2-21 /2 sm. ØNØ. af Nordre Rønner fyr, gik motoren pludselig i stå. Motoren blev startet påny, men kunne trods gentagne forsøg ikke trække skruen rundt. Da skibet efterhånden var kommet nær Rønnerev, afgaves nødsignaler. Kl. ca. 0500 forsøgte et tililende fiskefartøj at tage V. på slæb; men slæbetrossen sprængtes, og under forsøget på at sætte en anden trosse om bord tørnede V. kl. ca. 0530 grunden og sprang læk. Ca. 1 /2 time senere tog V. grunden i strandkanten ud for Danzigmann og blev stående. Besætningen, der bestod af 2 mand, sprang over bord og vadede i land. Skibet er senere blevet vrag.
Anm. Ministeriet må antage, at forliset skyldes motorstoppet i forbindelse med vejrforholdene. 

Det "tililende fartøj" var W. Kligaard og de "2 mand" var Oskar og Sven Jacobsen. En chokerende oplevelse for dem.

Kilde: Ann-Elisabeth Lose

Billednr: 80440