Læsø billeder

Luftfotos Byrum - Stoklund

Kratgården, Byrum Hovedgade

Buskensgård

Strandgården , Stoklundvejen

Pedersborg, Stoklundvejen

Søndergårdsvej

Ryttergården, Egegårdsvej

Museumsgården

Arnhild Larsen

Nygård, Østerbyvejen

Stoklundvejen

Hugo Madsen, Egegårdsvej

Dethsgård, Stoklundvejen

Gammelholm, Lille Stoklundvej

Birkelund, Østerbyvejen

Egegårdsvej 5

Bøgelund, Lille Skovvej

Rævegården

Duereden, Byrumvej

Lille Skovensgård

Lille Skoven, Christoffer Nielsen

Juelsmidevej 3

Brarumgård, Stoklundvejen

Dethsgård, Stoklundvejen

Thorkildgård, Museumsvej

Sandvadgård, Bangsbo

Egely. Doktorvejen

Hjørnegård, Søndergårdsvej

Lassen Christensen, Egegårdsvej

Lyngholt, Egegårdsvej

Østerbyvejen 3

Lille Stoklundvej 1-3-5

Vestervang, Stoklundvejen 8

Egegården, Egegårdsvej

Gaisgård, Egegårdsvej 1

Kokvadgård, Kokvadgårdvej 4

Lille Østergård, Museumsvej 4

Kokvadgårdvej 2

Dyvensgård, Byrumvej 30

Germanns Minde, Ellevej 2

Vesterlundgård, Lille Stoklundvej 2