Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

2/77

Folkedansere i Hjemmeværnsgården ca: 1973

Datering: ca: 1973

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94206