Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

12/77

Tækning

Fra v: Ditlev Berg & Anker Boiesen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94216