Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

13/77

Optagning af Kartofler, Tolderboligen

Fra v: Anna Jensen & Chr. Hansen (Spinder)

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94217