Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

18/77

Købmanden Østerby Havn

A/S Brdr. Larsen, idag Min Købmand.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94222