Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

21/77

Bogøgård

Datering: 1981

Brand på Bogøgård, Vesterø

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94225