Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

23/77

Læsø Spare & Laanekasse

Bikuben overtager og udvider

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94227