Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

27/77

Mælkebiler på Mejeripladsen

Fra v: Poul Mortensen, ?, Kaj Johansen, Hardy Hansen, Ingemann Olsen, Kurt Johansen, Hans Jørgensen.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94231