Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

29/77

Museumsgården

Vognen tages ned af Falck. På taget ses Jørgen Johansen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94233