Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

30/77

Bodilsgård

Højvande i Bouet, ved Bodilsgård, Østerbyvejen 43.

Gårdejer Ingemann Svendsen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94234