Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

36/77

FN 213 "Lene Olsen"

Fiskeskipper Orle Olsen Vesterø, med en hjemmebygget model af sin fiskekutter FN 213 "Lene Olsen"

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94240