Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

38/77

gammel Ejendom

Svend Sørensen ved en gammel ejendom tæt på vejen til Saltsyderiet. Rester af soklen kan stadig ses.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94242