Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

39/77

Vesterø Sdr. Skole

Levi Vilsen foran Vesterø Sdr. Skole.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94243