Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

40/77

Pløjning med hestespand.

Pastor Terkel Hansgaard pløjer marken overfor Holmegaarden Byrum. I Baggrunden Carlo Stoklunds hus.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94244