Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

42/77

Thorvald Hansens Tårn

Thorvald Hansens tårn i Byrum renoveres og males.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94246