Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

45/77

Arkivet i Østerby

Museets arkiv i Østerby Gl. Skole:

fra v: Børge Vinther Jensen, Jens Sørensen, Frede Bak, Etlar Ægidiussen & Inge Bak.

Arkivet er idag placeret på 2. sal af museumsbygningen i Byrum 

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94249