Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

48/77

udvidelse Læsø Fiskeindustri

Læsø Fiskeindustri udvider igen!

fra v: Ingemann Jensen, Henry Mikkelsen, Tage Jensen & Kaj Vilsen.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94252