Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

53/77

Læsø Dragt

Datering: ?

Læsødragt foræres til Læsø Museum på Juelsminde.

Billedet viser overdragelsen af mannasie gaarn-Larsens læsødragt med tilhørende sølvbælte. Dette gives til museumsgaarden af brødrene fra Juulsmindegården: fra venstre: Svend Bjørn Juul Gaarn-Larsen med hustru Emmy Rigmor f. Kaach. Berhard Gaarn Larsen tog ikke bindstreg i navnet: Gaarn-Larsen

Kilde: Karen Gaarn-Larsen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94257