Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

57/77

Dilettant

Datering: 197?

Dilettant i Vesterø Idrætshus

fra v: Erik Rossen Kristensen, John Andreasen, Karen Margrethe Hansen & Fritz Mortensen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94261